25شهریور, 1397

دلایل ریزش مو

توسط: | برچسب ها:

شایع‌ترین شکل ریزش مو در قالب الگویی قابل پیش بینی رخ می‌دهد. و ریزش مو با الگویی مشخص وقتی رخ می‌دهد که سیکل طبیعی مو تغییر یابد.بیشترین علّت ریزش مو در قالب الگویی مشخص ارثی بوده و از پدر و مادر منتقل می‌گردد. ریزش موی ارثی به آهستگی شروع شده و بتدریج بدتر در حالی که این مطلب درست است که دلایل زیادی همانند بیماری‌های مختلف، داروهای مختلف، ویا حتی استرس و ……….
ادامه مطلب

Iran