لیزر مو های زائد

لیزر مو های زائد

از بین بردن مو های زائد با لیزر قدمتی نزدیک ۲۰ سال دارد. تاثیر لیزر در جهت از بین بردن موهای زائد اکنون به صورت کلی در درماتولوژی پذیرفته شده و از بین بردن مو های زائد با لیزر به صورت وسیع انجام می گردد.

لیزر های از بین برنده موهای زائد به صورت اختصاصی ملانین را مورد هدف  قرار می دهند. ملانین به صورت طبیعی در پوست موجود می باشد.از بین بردن موهای زائد به صورت شایع روی لب،چانه،گوش خارجی،شانه ها،پشت،شکم،مناطق تناسلی رانها،صورت،گردن،سینه، دست هاو پاها….انجام می گردد.

 

EnglishIran